เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

  1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 31 ส.ค. 64 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  2. ขอสงวนสิทธ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING และ KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. เมื่อสมาชิกมียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้คะแนน KTC FOREVER พิเศษ (“คะแนนพิเศษ”) ตามรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
  4. เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจาก [วันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการ]
  5. คะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ [หมดอายุภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565]
  6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

1.รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 31 ส.ค. 64 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

2.ขอสงวนสิทธ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC – SCG VISA PURCHASING และ KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

3.เมื่อสมาชิกมียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สมาชิกจะได้คะแนน KTC FOREVER พิเศษ (“คะแนนพิเศษ”) ตามรายละเอียดในสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย

4.เคทีซีจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน หลังจาก [วันสุดท้ายของเดือนที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการ]

5.คะแนนพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ [หมดอายุภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2565]

6.ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

    Current :
  • EN
  • TH
contact line