Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว:

 

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า www.seikoboutiquethailand.com หรือ Seiko ให้ความสำคัญต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา เรามีวิธีการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

หากมีการโพสท์ความคิดเห็นหรือรูปภาพของบุคคลใดบนเว็บไซต์ของเรา เราจะขอคำยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนและจะโพสท์เฉพาะข้อมูลที่เหมาะสมเท่านั้นตามนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

Seiko จะทำการเก็บรวบรวมข้อมือส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของเราในกรณีที่มีการสั่งซื้อหรือส่งข้อคำถามถึงเรา การตอบแบบสำรวจ การส่งอีเมล การขายผ่านทางเมลออเดอร์ การแข่งขันเพื่อรับรางวัล บริการสมาชิกออนไลน์ ฯลฯ

หากมีการรวบรวมข้อมูลใดๆ Seiko จะระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานที่แน่ชัด และ Seiko จะไม่ขอข้อมูลใดเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น

เมื่อมีการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางแบบฟอร์มที่ให้กรอกบนเว็บไซต์Seiko จะจัดให้มีระบบการเข้ารหัสที่เหมาะสมในการโอนถ่ายข้อมูล และจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในขณะที่มีการรับ-ส่งข้อมูลนั้น

Seiko อาจจะส่งข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ต่อไปยังบริษัทรับจ้างภายนอก และเราอาจส่งคำถามที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทรับจ้างภายนอก ในกรณีเช่นนี้ Seiko จะทำหนังสือสัญญาและข้อตกลงให้บริษัทรับจ้างภายนอกใช้ความพยายามในการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับความพยายามของ Seiko

Seiko อาจใช้คุ๊กกี้ส์ เว็บบีคอนส์และที่อยู่ไอพีของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อการต่อไปนี้

・ วิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มในการใช้งานข้อมูล

・ ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์หรืออีเมล ฯลฯ

・ ปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์หรืออีเมล ฯลฯ เพื่อผู้ใช้เฉพาะราย

・ ตรวจหาและแก้ไขต้นเหตุที่เกิดความล้มเหลวหรือปัญหาขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์

・ การให้บริการด้านสมาชิกที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า การใช้ประโยชน์จากประวัติการเปิดเว็บของผู้ใช้ และการเข้าถึงผลการตอบแบบสอบถามเพื่อกิจกรรมทางด้านการตลาด

・ นำส่งโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติกรรมที่จัดเตรียมโดย Seiko หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ใช้อาจจำกัดการรับคุ๊กกี้ส์โดยการเปลี่ยนค่าที่ตั้งในบราวเซอร์ซึ่งหากทำเช่นนั้นจริงบริการที่มีให้บนเว็บไซต์ของเราก็อาจจะถูกจำกัดลงด้วย

เพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินงานเว็บไซต์นี้ Seiko จะใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับระบบและการดำเนินงาน เช่น การจัดการควบคุมเซิร์ฟเวอร์และการจำกัดการเขาถึงเซิร์ฟเวอร์

ในกรณีที่มีการโอนถ่ายไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินงานโดยองค์กรหรือบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่สามผ่านทางลิงค์ขณะที่มีการใช้งานเว็บไซต์ของ Seiko อยู่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไซต์ปลายทางนั้นจะอยู่นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบของ Seiko

Seiko จะพยายามรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เยาว์โดยการจัดการในรูปแบบเดียวกันกับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใหญ่ และหากจำเป็นเราจะขอรับคำยินยอมจากผู้ปกครองด้วย

หากท่านมีข้อคำถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย Seiko กรุณาติดต่อเรา

    Current :
  • EN
  • TH
contact line