• ร้านค้าอย่างเป็นทางการของ บ. ไซโก ประเทศไทย จำกัด
  • ของแท้ 100%
  • ส่งฟรีทั่วประเทศ
  • รับประกัน 1 ปี
Shopping Cart
0 items -฿0.00

รับคะแนนเพิ่มสูงสุด
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

* จำกัดรับคะแนน K Point สูงสุด 250,000 คะแนน ตลอดโครงการ

  เงื่อนไข :

  – ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับคะแนน K Point ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ STH (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 64 – 31 ก.ค. 64
และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
เท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า

  – ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนน K Point เฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือน ผ่าน เครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น

  – ธนาคารจะมอบคะแนน K Point  ภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ

  – ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนคะแนน K Point  ต่อรายการ

  – รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  – บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

  – เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย

  – ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

รับคะแนนเพิ่มสูงสุด
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย

* จำกัดรับคะแนน K Point สูงสุด 250,000 คะแนน ตลอดโครงการ

  เงื่อนไข :

  – ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับคะแนน K Point ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ STH (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 มีค. 64 – 31 ก.ค. 64
     และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า

  – ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนน K Point เฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือน ผ่าน เครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
  – ธนาคารจะมอบคะแนน K Point  ภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ

– ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนคะแนน K Point  ต่อรายการ
– รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
– บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
– เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
– ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น