Seiko 5 Sports x AUTO MOAI Limited Edition

พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ว!

AUTO MOAI

AUTO MOAI เป็นศิลปินญี่ปุ่น ที่มีผลงานมากมายทั้งในญี่ปุ่น
และต่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะคนอยู่ญนแวดวงศิลปะ
แฟชั่น หรือผู้ที่สนใจงานศิลปะจะรู้จักศิลปินชาวญี่ปุ่นนี้เป็นอย่างดี
ด้วยการออกแบบงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ
ภาพวาดคนไร้ใบหน้า (People without face)
AUTO MOAI ศิลปะของเค้าใช้ธีม anonymity หรือ
ศิลปะการไม่เปิดเผยตัวตน AUTO MOAI พรรณนาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทั่วไปที่เชื่อมโยงกันโดยปริยาย ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ยากที่จะรู้ว่าเป็นใคร กับผู้คนเหล่านี้ที่ถือว่าไม่มีตัวตน

design

ตัวเรือน

หน้าปัดสีดำมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ AUTO MOAI คือ“คนไร้ใบหน้า”

SRPG43K

สาย

สายหนังพิมพ์ลายศิลปะ AUTO MOAI ที่ออกแบบพิเศษไม่เหมือนใคร
มาอย่บูนนาฬิกาไซโก

ฝาหลัง

ฝาหลังมีภาพงานศิลปะผู้หญิงไร้ใบหน้า
LIMITED EDITION พร้อม Serial No.  จำกัดตัวเรือน

 

กล่อง

ภาพผลงานออกแบบพิเศษ ซึ่ง
เป็นลวดลายเดียวกันกับสายนาฬิกา
ขนาดกล่อง กว้าง 22ซ.ม. ยาว 31ซ.ม. สูง 5ซ.ม.

Special Booklet

ภายในกล่องยังมี Booklet ที่รวบรวมผลงานศิลปะพิเศษของ AUTO MOAI อีกด้วย

Seiko 5 Sports

AUTO MOAI

Limited Edition

SRPG43K

[ Caliber 4R36 ]

Limited Edition เพียง 1,500 เรือนทั่วโลก

สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2564

Seiko 5 Sports x AUTO MOAI Limited Edition พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ว!

AUTO MOAI

AUTO MOAI เป็นศิลปินญี่ปุ่น ที่มีผลงานมากมายทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะคนอยู่ในแวดวงศิลปะ
แฟชั่นหรือผู้ที่สนใจงานศิลปะจะรู้จักศิลปินชาวญี่ปุ่นนี้เป็นอย่างดีด้วยการออกแบบงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือภาพวาดคนไร้ใบหน้า (People without face)

AUTO MOAI ศิลปะของเค้าใช้ธีม anonymity หรือศิลปะการไม่เปิดเผยตัวตน AUTO MOAI  พรรณนาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทั่วไปที่เชื่อมโยงกันโดยปริยาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะรู้ว่าเป็นใคร กับผู้คนเหล่านี้ที่ถือว่าไม่มีตัวตน

SRPG43K

ตัวเรือน

หน้าปัดสีดำมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ AUTO MOAI คือ“คนไร้ใบหน้า”

สาย

สายหนังพิมพ์ลายศิลปะ AUTO MOAI ที่ออกแบบพิเศษไมเหมือนใครมาอยู่บนนาฬิกาไซโก

ฝาหลัง

ฝาหลังมีภาพงานศิลปะผู้หญิงไร้ใบหน้าLIMITED EDITION พร้อม Serial No.จำกัดตัวเรือน

SRPG43K

กล่อง

ภาพผลงานออกแบบพิเศษซึ่ง
เป็นลวดลายเดียวกันกับสายนาฬิกา
ขนาดกล่อง กว้าง 22ซ.ม. ยาว 31ซ.ม. สูง 5ซ.ม.

Special Booklet

ภายในกล่องยังมี Booklet ที่รวบรวมผลงานศิลปะพิเศษของ AUTO MOAI อีกด้วย

Seiko 5 Sports

AUTO MOAI

Limited Edition

SRPG43K

[ Caliber 4R36 ]

Limited Edition เพียง 1,500 เรือนทั่วโลก

สินค้าวางจำหน่าย พฤษภาคม 2564